ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, PhD
    Μαιευτήρας Χειρούργος Γυναικολόγος
   Γυναικολογική Ογκολογία
   Λαπαροσκόπηση-Υστεροσκόπηση
   Κύηση υψηλού κινδύνου
   Προώθηση φυσιολογικού τοκετού
   Γυναικολογικός - Μαιευτικός
                  Υπέρηχος
  Κολποσκόπηση, Τεστ Παπ, 
  HPV-DNA test
  Υπογονιμότητα, IVF
       Τι λένε οι ασθενείς μας για μας...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ(Ν=20)

(1) Juvenile granulosa cell tumor associated with pregnancy. Report of a case and review of the literature
Dimitris Hasiakosa, Katerina Papakonstantinoua, Kaliroi Goulab, Eleni Karvounib, Stelios Fotioua 
a 2nd Department of Obstetrics and Gynecology, University of Athens, School of 
    Medicine, Aretaieion Hospital, Athens, Greece
b Department of Pathology, University of Athens, Aretaieion Hospital
Gynecologic Oncology 2006, 100(2): 426-429

(2) Gynaecological causes and management of hemoperitoneum: A 5-year retrospective study in a university Gynecology Hospital.
A.N. Kontoravdis, I.K. Karlaftis, A.N. Papakonstantinou, E.K. Deligeorgoglou, D.S. Botsis, G.K. Creatsas
2nd Department of Obstetrics and Gynecology, University of Athens, School of 
    Medicine, Aretaieion Hospital, Athens, Greece
Proceedings of the XV Annual Congress of the International Society for Gynecologic Endoscopy, Buenos Aires (Argentina), March 29-April 1, 2006, page 91-94

(3) Primary gestational choriocarcinoma of the uterine cervix. Report of a case and review of the literature.
E.Kairi-Vassilatoua, K.Papakonstantinoub, D.Grapsaa, A.Kondi-Paphitia, D.Hasiakosb
a Department of Pathology, University of Athens, Aretaieion Hospital
b 2nd Department of Obstetrics and Gynecology, University of Athens, School of 
    Medicine, Aretaieion Hospital, Athens, Greece
Int J Gynecol Cancer 2007; 17(4): 921-925

(4) Clinicopathology of maternal sclerodema
K.Papakonstantinoua, D.Hasiakosa, A.Kondi-Paphitib
a 2nd Department of Obstetrics and Gynecology, University of Athens, School of 
    Medicine, Aretaieion Hospital, Athens, Greece
b Department of Pathology, University of Athens, Aretaieion Hospital
Int J Gynecol Obstet 2007; 99(3): 248-249

(5) Low-grade endometrial stromal sarcoma of the endocervix. Report of a case and review of the literature.
D.Hasiakos1, K.Papakonstantinou1, A.Kondi-Paphiti2, S.Fotiou1
1 2nd Department of Obstetrics and Gynecology, University of Athens, School of 
    Medicine, Aretaieion Hospital, Athens, Greece
2 Department of Pathology, University of Athens, Aretaieion Hospital
European Journal of Gynaecological Oncology 2007; 28(6):483-486

(6) Clinical experience of five fetal ovarian cysts: diagnosis and follow-up
Hasiakos D, Papakonstantinou K, Bacanu AM, Argeitis J, Botsis D, Vitoratos N
2nd Department of Obstetrics and Gynecology, University of Athens, School of 
    Medicine, Aretaieion Hospital, Athens, Greece
Arch Gynecol Obstet. 2008; 277(6): 575-8

(7) Recurrence of granulosa cell tumor 25 years after initial diagnosis. Report of a case and review of the literature
D.Hasiakos1, K.Papakonstantinou1, E. Karvouni2, S.Fotiou1
1 2nd Department of Obstetrics and Gynecology, University of Athens, School of 
    Medicine, Aretaieion Hospital, Athens, Greece
2 Department of Pathology, University of Athens, Aretaieion Hospital
European Journal of Gynaecological Oncology 2008; 29(1): 86-88

(8) Congenital cystic adenomatoid lung malformation: report of two cases and literature review
Argeitis J1, Botsis D1, Kairi-Vassilatou E2,Hasiakos D1, Papakonstantinou K1, Kondi-Paphiti A2
1 2nd Department of Obstetrics and Gynecology, University of Athens, School of 
    Medicine, Aretaieion Hospital, Athens, Greece
2 Department of Pathology, University of Athens, Aretaieion Hospital
Clin Exp Obstet Gynecol. 2008;35(1):76-80

(9) Vaginal cysts: a common pathologic entity revisited
Kondi-Paphiti A1, Grapsa D1, Papakonstantinou K2, Kairi-Vassilatou E1,Hasiakos D1
1 Department of Pathology, University of Athens, Aretaieion Hospital
2 2nd Department of Obstetrics and Gynecology, University of Athens, School of 
    Medicine, Aretaieion Hospital, Athens, Greece
Clin Exp Obstet Gynecol. 2008;35(1):41-44

(10) Abnormal uterine bleeding as a presentation of metastatic breast disease in a patient with advanced breast cancer
Eleni Karvounia, Katerina Papakonstantinoub, Catherine Dimopouloua, Evi Kairi-Vassilatoua, Dimitris Hasiakosb, Constantinos G. Gennatasc, Agatha Kondi-Paphitia
a  Department of Pathology, University of Athens, Aretaieion Hospital
b  2nd Department of Obstetrics and Gynecology, University of Athens, School of 
    Medicine, Aretaieion Hospital, Athens, Greece
c  Medical Oncology, Aretaieion Hospital, University of Athens
Arch Gynecol Obstet 2009; 279(2):199–201

(11) Congenital heart block in neonatal lupus erythematosus
K. Papakonstantinou1, D. Hasiakos1, A. Kondi-Paphiti2, N. Vitoratos1
12nd Department of Obstetrics and Gynecology
2Department of Pathology, University of Athens, School of Medicine
J Obstet Gynaecol 2009; 29(2): 153-154

(12) Adnexal torsion during pregnancy: Report of four cases and review of the literature
Hasiakos D,Papakonstantinou K, Kontoravdis A, Gogas L, Aravantinos L,Vitoratos N
2ndDepartment of Obstetrics and Gynecology, University of Athens, School of 
    Medicine, Aretaieion Hospital, Athens, Greece
J Obstet Gynaecol Res 2008; 34 (4 Pt 2):683-687

(13) Full-term pregnancies after multiple hepatobiliary operations for choledochal cyst: A case report
Hasiakos D, Papakonstantinou K, Vaggos G, Vitoratos N, Papadias K
2nd Department of Obstetrics and Gynecology, University of Athens, School of 
    Medicine, Aretaieion Hospital, Athens, Greece
J Obstet Gynaecol Res 2009 Feb; 35(1):169-72.
(14) Fallopian tube cancer presenting as inflammatory breast carcinoma: report of a case and review of the literature 
K. Papakonstantinou1, A. Antoniou2, K. Palialexis2, E. Politi3, E. Karvouni3, S. Fotiou1
1 2nd Department of Obstetrics and Gynecology, 2 Department of Radiology,
3 Department of Pathology, University of Athens, Aretaieion Hospital
 European Journal of Gynaecological Oncology 2009; 30(5): 568-571

(15) Intraoperative gross assessment of myometrial invasion and cervical involvement in endometrial cancer: Role of tumor grade and size.
Fotiou Sa, Vlahos Na, Kondi-Pafiti Ab, Zarganis Pa, Papakonstantinou Ka, Creatsas Ga
a  2ndDepartment of Obstetrics and Gynecology, University of Athens, School of 
Medicine, Aretaieion Hospital, Athens, Greece
b  Department of Pathology, University of Athens, School of Medicine, Aretaieion Hospital, Athens, Greece
Gynecol Oncol 2009; 112: 517-520

(16) Complete Pelvic Lymphadenectomy in Patients with Clinical Early, Grade I and II Endometrioid Corpus Cancer
Stelios Fotiou 1, Edward L. Trimble 3, Katerina Papaconstantinou1, Agatha Kondi-Pafiti 2, Theo Panoskaltsis 1, George Deliconstantinos 1and George Creatsas 1
1  2nd Department of Obstetrics and Gynecology and
2 Department of Pathology, University of Athens, School of  Medicine, Aretaieion Hospital, Athens, Greece;
3 Gynecologic Cancer Therapeutics, National Cancer Institute, Bethesda, MD USA
 Anticancer Research 2009; 29: 2781-2786

(17) Antepartum and postpartum maternal plasma levels of E-selectin in pre-eclampsia, gestational proteinuria and gestational hypertension
Papakonstantinou K, Economou E, Hasiakos D, Vitoratos N.
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2010; 153(1): 112–113

(18) Antepartum and postpartum maternal plasma levels of E-selectin and VE-cadherin in preeclampsia, gestational proteinuria and gestational hypertension.
Papakonstantinou K, Economou E, Koupa E, Babameto I, Hasiakos D, Vitoratos N.
J Matern Fetal Neonatal Med. 2011;24(8):1027-32

(19) Antepartum and postpartum serum heme oxygenase-1 levels in preeclamptic and normotensive pregnant women. Vitoratos N, Papakonstantinou K, Deliveliotou A, Economou E, Panoulis C, Hassiakos D, Creatsas GK. In Vivo. 2011;25(3):445-50.
(20) Long-term compliance with follow-up after treatment for cervical intra-epithelial neoplasia. Soutter WP, Moss B, Perryman K, Kyrgiou M, Papakonstantinou K, Ghaem-Maghami S. Acta Obstet Gynecol Scand. 2012 Jun 6. doi: 10.1111/j.1600-0412.2012.01477.x. [Epub ahead of print]